BAGAIMANA CARA MENGIRIM PAHALA atau Berkat

METODE PENDEK:

Ya Allah kirim pahala dari ibadah saya kepada Rasullullah (Salallahu'alaihi wassalam) dan melalui wasilahnya kirim pahala kepada umat khususnya kepada Saydina Maulana Jalaudin Rummi RA.

METODE DETAIL

Di dalam Islam Anda dapat mengirim pahala atas membaca Al-Qur’an atau shalawat. Dan juga dapat megirimkan makanan sebagai pahala. Kamu dapat makan makanan anda sendiri atau memberikan kepada tetangga yang miskin. Ingat jika makanan yang dimasak dengan niat sedekah maka kamu tidak dapat memakan makanan itu semua. Kalau ada makanan juga, Ambil makanan didepan anda dan lakukan seperti ini;

-          Baca Shalawat 11 kali

-          Surat Al Fatiha 1 kali

-          Surat Al-Ikhlas 3 kali (minimal) atau 11 kali

-          Baca Shalawat 11 kali.

Lalu lakukan do’a sebagai berikut;

Ya Allah terimalah Berkat kami dan kirim pahala dari makanan ini dan ibadah kami kepada Rasullullah (Salallahu'alaihi wassalam) dan melalui wasilah kirim pahala kepada Saydina Adam As, dan Sayyida Hawa As dan anak cucu mereka.

Jangan lupa memasukkan mereka karena sebagaimana kita ketahui mereka adalah ayah dan ibu kita.

Kemudian untuk semua nabi dan istri mereka, keluarga dan umat mereka. (Di sini Anda dapat mengambil nama dari setiap nabi yang Anda terutama cinta). Terutama untuk Sayidina (Ibrahim, Nooh, Daud, Musa, Isa) alaihis salam. Kemudian untuk semua Rashdeen Khulafai (5 khalifah pertama), Asra-e-Mubashrah, Ansar dan Muhajirin Semua, Ashab-e-Badr (Sahabat yang bertempur di Badar perang), Shuhda-i-Uhad, Semua Sahabat, semua keluarga dan istri Rasullulah (Sallal la alaihi wa alihi wa sallam) .... (Anda dapat mengambil nama dari semua orang yang Anda cintai misalnya Sayidina Abu Ayyub Ansari (Radi Allahu Anha), Sayidina Imam Hasan dan Sayidina Imam Hussain dan semua Karbala shuhodai (Orang-orang yang meninggal di Karbala).

Semua orang yang melihat sahabi (tabi’in), terutama Sayidina Uwais Karani (Radi Allahu Anha).

Semua orang yang melihat orang-orang yang melihat sahabis (taba tabeen), Untuk semua malaikat ... terutama malaikat yang dekat dengan Allah (misalnya Sayidina Jibril, Sayidina Mikail, Sayidina Israfil, dan Sayidina Izrael ... alaihis salam).

Kemudian melalui wasilah dari Sayidina Sheikh Abdul Qadir Jilani (Rehmatullah alaih) mengirim pahala untuk semua umat dan semua Wali Allah. Terutama di sini mengambil nama dari Wali Allah yang Anda cintai atau yang berasal dari negara Anda. Misalnya

Sayidina Imam Zainul Abedeen (Kairo), Sayidina Imam Abul Hasan Shazli (Mesir), Sayidina Abul Abbas  Mursi (Alexandria, Mesir), Sayidina Syed Ahmad Bedevi (Mesir), Sayidina Imam Buseri (Alexandria, Mesir), Sayidina Mohayyud Deen Ibnu Arabi ( Damaskus, Suriah), Sayidina Zun Noon Misri (Damaskus, Suriah), Sayidina Maulana Jalal ud din Rumi (Konya, Turki), Sayidina Abul Hasan Kharkani (Kars, Turki), Sayidina Bayazid Bustami (Iran), Sayidina Junaid Bagdadi ( Baghdad, Irak), Sayidina Imam Rifai (Irak), Sayidina Naj ud din Kubra (Asia Tengah), Sultan ul Hind Sayidina Moeen ud din Chisti (Ajmeer, India), Sayidina Baha ud din Nakshband (Bukhara), Sayidina Khawaja Baqi Billah ( India), Imam Rabbani Sayidina Mujadad Elif Sani (India), Sayidina Sheikh Shahab ud din Omar Suharwardi (Asia Tengah), Sayidina Ali Hajveri (Pakistan), Sayidina Shah Hussain Zanjani (lahore, Pakistan), Sultan ul Arifeen Sayidina Sultan Bahu (Pakistan ), Sayidina Bakhtiar kaki (Delhi, India),Sayidina Baba Farid  (Pakistan), Sayidina Nizam ud din Auliya (Delhi, India), Sayidina Jalal ud din Surkh Bukhari (Bangladesh), Sayidina Siri Saqti (Irak), Sayidina Maroof Karkhi, Sayidina Ali Ahmad Sabir (India), Sayidina Shams ud din Turk (India), Sayidina Shah Sharaf ud din Bu Ali Kalandar (India), Sayidina Fadeel Bin Ayad, Sayidina Ibrahim Adham, Sayidina Hasan Basri (Irak), Sayidina Sufyan Sauri, Sayidina (Imam Abu Hanifah , Imam Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Jafar Sadik), Sayidina Yusuf Ali Hamadani (Kirgistan), Sayidina Imam Bukhari, Sayidina Habib Ujmi, Sayyeda Rabia Basri, Sayidina Shah Shams Tabrezi (Pakistan), Sayidina Farid ud Din Attar (central Asia), Sayidina Shah Inayat Hussain Qadri (Lahore, Pakistan), Sayidina Baba Bulleh Shah (Kusur, Pakistan), Sheikh ul Islam Sayidina Baha ud din Zikria (Multan, Pakistan), Sayidina Sheikh Sadar ud din Arif (Pakistan), Sayidina Shah Rukun ud din Alam (Pakistan), Sayidina Ghaus Mohammad Shah Gwaliari (India), Sayidina Ghaus Ali Shah Qalandar (India), Sayidina Lal Shahbaz Qalandar (Pakistan), Sayidina Pir Mehr Ali Shah (Islamabad, Pakistan), Sayidina Makhdoom Jahaniyan Jahan Gasht (India), Sayidina Hatam Asam, Sayidina Mian Mir Qadri (Pakistan), Sayidina ILim Din Shaheed (Pakistan), Sayidina Shah Naseer ud din Charagh Dehlavi (India), Sayidina Abul Hajjaj (Luxor, Mesir), Sayidina Burhan ud din (Kayseri , Turki), Sayidina Aziz mahmoud Hudai (Istanbul, Turki), Sayidina Ala Hazrat Imam Ahmad Raza khan Barelvi (India), Sayidina Abdul Aziz Dabagh (Morroco), Sayidina Madu Lal Hussain (Lahore, Pakistan), Sayidina Abdus Salam Mashis (Morroco ), Sayidina Suleiman Bin Jazuli (Morroco), Sayidina Wali Songo (9 Waliullah di Indonesia), Sayidina Moulay Idrees I & II (Morroco), Sayidina Sahal bin abdullah Tastari, Sayidina Imam Ghazali, Sayidina Imam Kusheri, Sayidina Abu Saeed Abul khair, Sayidina Abdullah Ansari .... Ridwan ullahi Ajmaeen ....... untuk beberapa nama .

Dan untuk orangtua anda dan anak saudara dan teman-teman anda. Pahala juga dapat dikirim kepada orang-orang yang masih hidup yang Anda cintai.

Jika Anda memiliki makanan tiup atas makanan. Harap diingat bahwa makanan ini sekarang telah menjadi makanan suci. Jangan membuangnya di tempat sampah. Anda harus makan semuanya.